Konto

Edasijõudnud muutmisvahendid - 52 minutit

Moodulis tuginetakse varem käsitletud vahenditele, aga neid rakendatakse eelnevalt veidi erinevate võtetega. Ka nõuavad need vahendid rohkem tähelepanu ja käsurea vihjete lugemist. Nii joonestamis- kui modifitseerimisvõtete koostöö õppimiseks on harjutus „Fassaad“. Harjutuse video üksi kestab umbes pool tundi, olles sellisena korraga lahendamiseks ehk liiga pikk, seepärast on soovitav seda teha osade kaupa ja kiirustamata. Kui olete selle ülesande edukalt sooritanud, võite algõppe kursuse omandatuks lugeda ja hakata mõtlema põhikursuse läbimisele. Mooduli salvestatud kestvuseks on umbes 52 minutit.

Tagasi: