Konto

Sissejuhatus animeerimisse

Enne õppetunni alustamist osta palun kursus

Tutvume animatsiooni lihtsama poolega. Vaatleme key- ja path-constraint animatsiooni.

Tagasi:3DS Max algõppe e-kursus > Animeerimine - 26 minutit