Konto

Digitaliseerimine: võti jätkusuutlikku ehitusse

Digitaliseerimine: võti jätkusuutlikku ehitusse

Tee kliimaneutraalsuseni:
digitaalsed trendid Põhja-Euroopa ehitusettevõtetes

Digitaliseerimine: võti jätkusuutlikku ehitusse

Tee kliimaneutraalsuseni: digitaalsed trendid Põhja-Euroopa ehitusettevõtetes

Autodeski uus uuring avalikustab Põhja-Euroopa ehitusvaldkonna ettevõtete roheküpsuse ja viimase aja pingutused jätkusuutlikkuse tõstmiseks.

Koostöös rahvusvahelise partneriga Frost & Sullivan küsitleti 400 äriliidrit arhitektuuri, inseneeria ja ehituse vallast, et mõista rohepöördega seotud väljakutseid ja mõjutegureid.

Tutvu uuringu tulemustega siin!

Jätkusuutlikkuse tähtsustamine

Enamus ettevõtteid on juba tööle pannud jätkusuutlikkusele spetsialiseerunud meeskonna

85%

arhitektuuri ja inseneeria ettevõtted

79%

ehitusettevõtted

Midagi enamat kui ettevõtete ühiskondlik vastutus

Kuidas ettevõtted rohepöördesse suhtuvad:

ütleb, et partnerite valikul on jätkusuutlikkusse panustamine oluliseks kriteeriumiks.

investeerivad jätkusuutlikkuse tõstmiseks tehnoloogiasse.

eeldab, et järgmise kahe aasta jooksul investeeringud kasvavad.

Raha investeeritakse mõtteviisile vastavalt

Jätkusuutlikkuse tõstmiseks planeeritud kulutused järgmise viie aasta jooksul:

 Suured ehitusvaldkonna ettevõtted planeerivad keskmiselt investeerida €3.9m
ja 60% ehitusvaldkonna ettevõtetest investeerivad töövoogude parendamisse, et kulutada vähem energiat ja materjali.

Jätkusuutlikkuse mõjutajad

Muutust esilekutsuvad tegurid (3xK)

82%

Klientide hoidmine

ettevõtetest nõustus sellega, et kliendid ootavad neilt jätkusuutlikkuse heade tavade kasutuselevõttu.

75%

Konkurentsieelis

usuvad, et rohelist toimimisviisi tõendavad näitajad annavad neile konkureerides eelise.

47%

Kultuuri areng

väidab, et oluliseks motivaatoriks jätkusuutlikkusse panustada on soov tõmmata ligi talente ja suurendada töötajate rahulolu.

Jätkusuutlikkusest saadav tulu

Jätkusuutlike otsuseid toetavad andmed

Kärped

Jätkusuutlike otsustega vähendasime oma energiatarbimist” ütles 64%

Optimeerimine

Jätkusuutlikkus viib ressursside targema kasutuseni” ütles 70%

Innovatsioon

Keskkonna jalajälge vähendav madalsüsinikinnovatsioon on jätkusuutlike eesmärkide saavutamiseks oluline
ütles 59%

Kokkuvõtteks

Tutvu raporti terviktekstiga ja ka lahendustega ehitusvaldkonna protsesside digitaliseerimiseks

Tutvu raporti terviktekstiga

Digital Sustainability: The Path to Net Zero for Design & Manufacturing, and Architecture, Engineering & Construction (AEC) industries Frost & Sullivan research for Autodesk in Northern Europe

Infrastructure cityscape image with a buildings focus and a blue digital overlay. This infrastructure image depicts a fictional rendered cityscape showing: roads and highways, road rehabilitation, rail with overhead catenary and sleepers, tunnel, bridge, water structures, canal, water treatment plant, airport, land development and earth movement, and underground utilities. Captures the following Autodesk infrastructure segments in a single image: Transportation, Land, and Water.

Digipädevuse komplektkursused

Tutvu Usesofti koolituskeskuse digipädevuse arendamise komplektkursused ehitus-, tootmis- ning infravaldkonnale

2017 Architecture, Engineering & Construction Collection hero image. Rendering of an abstract composition designed and rendered in Autodesk(R) 3ds Max(R) software.

Autodesk AEC Collection

Tutvu AEC Collection tarkvaraga, mida kombineerides toetad protsessi projekteerimise varajasest staadiumist ehituse lõpuni.

Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Võta ühendust

Usesoft AS

+372 6 305 105
[email protected]

Tobaise 8, 10147 Tallinn