Konto

Jätkusuutlikkus arhitektidele: kuid alustada?

Jätkusuutlikkus arhitektidele:
kuidas alustada?

Autodeski lahendused jätkusuutlikumate
tulemuste saavutamiseks

Autodeski "State of Design & Make 2024" uuringu raport

Autodeski “State of Design & Make 2024” uuringu raport

“State of Design & Make” aruanne on Autodeski ülemaailmne aastauuring, mis on mõeldud juhtidele, kes kujundavad ja loovad kohti, objekte ning kogemusi. Uuring tuvastab tänapäeva ettevõtete jaoks kõige pakilisemad küsimused ning aitab juhtidel teha teadlikke strateegilisi otsuseid selle kohta, kuidas tulevikus prioriteete seada ja investeeringuid suunata.

Autodesk küsitles ja intervjueeris 5399 tööstusharu liidrit, futuristi ja eksperti arhitektuuri, inseneriteaduse, ehituse ja operatsioonide; disaini ja tootmise; ning meedia ja meelelahutuse valdkondadest üle kogu maailma. See aruanne sisaldab olulisemaid leide uurimusest, sealhulgas üksikasju sektorite ja piirkondlike tasandite kohta.

Vaata raportit Autodeski veebilehel.

Kus me oleme?

State of Design & Make 2024 uuringu põhjal on juhtide fookuses täna AI, jätkusuutlikkus, kulude kontroll ja talendid.

“97% ettevõtetest astuvad samme jätkusuutlikkuse parandamiseks, ning üha sagedamini kasutavad selleks AI-d.

Projekti jätkusuutlikkuse mõju määratakse suures osas kontseptuaalses faasis, kus organisatsioonid saavad kasutada AI tööriistu, et optimeerida oma otsustusprotsesse konkreetsete tulemuste saavutamiseks.

Näiteks kasutatakse arhitektuuri valdkonnas AI-d, et analüüsida linnakujunduse faktoreid nagu liiklus, müra reostus ja kliima enne, kui labidas maasse läheb.”

Ehitusvaldkonda mõjutavad jõud

Muutusi ja innovatsiooni juhib süsiniku heite vähendamise vajadus

CO2e

Süsinik on globaalse jätkusuutlikkuse valuuta, vastutustundliku (ESG) äri ja keskkonnamõju aruanded on seotud ettevõtte finantstulemustega

Seadused

Lisandub seadusi, mis nõuavad kasvuhoonegaaside (KHG) heidete avalikustamist. Lähiajal jõustub ka Eestis sarnaselt muude Euroopa riikidega
uusehitiste süsinikujalajälje hindamise kohustus.

Süsiniku heidete vähendamine

Süsiniku vähendamise eesmärgid panevad ettevõtteid investeeringuid, prioriteete ja arendusplaane ümber hindama

Süsinik ehitise elukaares

Dekarboniseerimine tähendab süsinikuemissioonide eemaldamist, mis on seotud ehitatud keskkonna mõjuga.

Süsinikuemissioonide arvestamiseks ehitise elukaares on kasulik visualiseerida, kust need emissioonid pärinevad.

 • Kehastunud süsinik (embodied carbon) on suurim “esialgsete” emissioonide puhul, mis tekivad esmalt ehitusmaterjalide kaevandamisest, tootmisest, transpordist ja paigaldamisest. See termin hõlmab ka tulevasi tegevusi, mis on seotud ehitusmaterjalide hoolduse, asendamise ja kõrvaldamisega, mida on elutsükli jooksul näidatud sinist värvi tegevustena.
 • Kasutusaegne süsinik (operational carbon) viitab emissioonidele, mis on kõigi energiaallikate tarbimise kõrvalprodukt kogu hoone eluea jooksul.
 • Kogu süsinik (total carbon) on kehastatud ja operatiivse süsiniku kombinatsioon.
 • Kogu eluea süsinik (whole life carbon) arvestab kumulatiivseid elutsükli emissioone, sealhulgas lõpp-elu tegevusi, nagu lammutamine, kõrvaldamine ja muud kaalutlused, nagu süsiniku sidumine või taaskasutus ja ringlussevõtt.

Suurim mõju on süsiniku vähendamisel varakult

Suurim mõju meie kliimakohustuste täitmisele on süsiniku vähendamine võimalikult varajases etapis.

Esimene võimalik stsenaarium on üldse mitte ehitada. See vähendab materjali tarbimist ja sellega seotud süsinikumõjusid.

Kui me siiski ehitame, peame ehitama võimalikult säästlikult ja nutikalt, et vähendada süsinikumõjusid.

Eriti uute hoonete puhul on varajasel planeerimisel ja projekteerimisel teha suure mõjuga otsuseid.

Kohandatud allikast: HM Treasury, 2013. Infrastructure Carbon Review.

Saadaval aadressil:  https://www.gov.uk/government/publications/infrastructure-carbon-review

Planeerimise ja varajaste projekteerimisotsuste mõju projekti tulemustele

Tavapärast protsessi kujutatakse sageli Macleamy kõveras, mis seab pingutuse taseme ajaskaala vastu ja illustreerib, et planeerimise ja varajaste projekteerimisotsustel on suur mõju projekti tulemustele.

Mida aeg edasi, seda vähem saab projekteerimist mõjutada, samas kui projekteerimismuudatuste kulud suurenevad.

Projekti võtmeotsustel, mis tehakse projekteerimise alguses nagu mahu ja paigutuse määramine, on püsivad tagajärjed hilisematele, detailse projekteerimise etappidele.

Integreeritud projekteerimisprotsess

Projekteerimismeeskonnana saate alustada integreerituma projekteerimisprotsessi kasutamisega.

See algab kõigi sidusrühmade varajasest kaasamisest, et seada ambitsioonikad eesmärgid, mis vastavad kasutajate vajadustele, projekteerida koostöös, optimeerida disaini ja luua tõhus tagasisideahel.

 • Erinevate töövoogude eraldamise asemel saavad AEC spetsialistid osaleda varasemas koostöös ja teabevahetuses teiste spetsialistidega.
 • See võimaldab ühiseid, andmepõhiseid protsesse ja iteratsioone iga etapi juures, et paremini saavutada eesmärgipäraseid ja jätkusuutlikke tulemusi.

Mis järgmiseks?

Lahendused sinu järgmise jätkusuutliku projekti jaoks:

Efektiivsus

Efektiivne, ressursisäästlik tulemus tuleb saavutada ka efektiivsete protsessidega – ideest jagamisvalmis ning diskussiooni aluseks olevaks kontseptuaalse mudelini 30 minutiga!

Integreeritud protsessid ja koostöö

Kaasake koheselt kliendid ja kõigi erialade spetsialistid tööle ühe mudeli ja samade andmetega ning liikuge ühiselt edasi seatud eesmärkide poole iteratsioonides.

Andmetel põhinevad otsused

Kasutage (AI) tehnoloogiat ja toetuge projekti algusest peale oma valikutes ja analüüsides päris-maailma andmetele.

Blogi: Uus kehastatud süsiniku analüüs Formas: Mõistke varaste projekteerimisotsuste süsinikumõju

Uus kehastunud süsiniku analüüs Formas: Mõistke varaste projekteerimisotsuste süsinikumõju

Arvestades kliimamuutuste tõsiseid reaalsusi, on hädavajalik, et võtaksime otsustavaid samme süsinikuheitmete vähendamiseks. Siiski jääb ehitatud keskkond, mis vastutab üle 40% kõigist kasvuhoonegaaside heitmetest, suures osas kontrollimata.

Mida see tähendab? Täpsed süsinikuheitmete andmed on saadaval vähem kui 1% kõigist maailmas loodud uutest hoonetest. Seega seisame silmitsi küsimusega: kuidas me efektiivselt piirame midagi, mida me aktiivselt ei mõõda?

Loe edasi Autodeski blogist.

Autodesk Forma

Autodesk Forma aitab teil luua kiire kontseptuaalse mudeli ning toetab varajases staadiumis tehtavaid valikuid koos reaalajas võrdluste ja kohese tagasisidega.

Autodesk Forma, mis on osa AEC kogumikust, hõlmab lahenduste komplekti, mis käsitleb jätkusuutlikkuse olulisi aspekte juba projekti algfaasis ning pakub ka mitmekülgseid analüüsivahendeid, nagu:

 • Energiasäästlikus
 • Mikrokliima
 • Vaated, müra, tuul
 • Päiekeseenergia & päevavalgus

Lisaks aitab Autodesk Forma kehastunud süsiniku analüüs, mis on toetatud tehisintellektiga, arhitektidel mõista ja testida süsiniku mõju juba projekteerimise esimestest sammudest alates.

Blogi: Mis on uut Revit 2025 versioonis

Mis on uut Revit 2025 versioonis

Revit 2025 pakub uusi võimalusi ja täiendusi maa-ala planeerimiseks, uuendusi betooni- ja teraskonstruktsioonide modelleerimisel ning dokumenteerimisel, täielikku süsinikuanalüüsi arhitektidele koos Autodesk Insighti järgmise põlvkonnaga ning uusi funktsioone konstruktsiooni- ja MEP-inseneridele, toetades analüüsi ja tootmist.

Loe edasi Autodeski blogist.

Autodesk Insight

Paindlik süsiniku koguanalüüs arhitektidele. Hinda ja visualiseeri süsinikumõjusid BIM töövoos.

Insight pakub tööriistu kehastatud ja kasutusaegse süsiniku mõõtmiseks, aidates arhitektidel näha võimalusi süsiniku vähendamiseks ja jälgida mõjusid, kui nende projektid Revitis arenevad.

Uue põlvkonna jätkusuutlikkuse tööriist töötab koos Autodesk Revitiga, pakkudes:

 • Paindlikke juhtpaneele kehastunud ja tegevusliku süsiniku hindamiseks;
 • Simulatsioone ja iteratsioone ning visuaalseid võrdlusi süsiniku vähendamise stsenaariumide kohta, alates projekti algfaasist kuni selle arendamiseni;
 • Kohandatavaid mõõdikuid süsinikumõjude, kompromisside ja tasakaalustuste mõõtmiseks kehastatud ja tegevusliku süsiniku vahel.

Seotud tooted

Telli toode otse e-poest või võta ühendust

Infopäring

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Võta ühendust

Usesoft AS

+372 6 305 105
[email protected]

Tobaise 8, 10147 Tallinn

Kristel-Uibo