Konto

3ds Max baaskursus

560 + km

3ds Max kursus annab oskused, et valmistada 2D joonisest 3ds Max 3D mudel ning valmistada fotorealistlikke kujutusi. Kursusel käiakse läbi peamised töövahendid ja –võtted, mis on vajalikud tulevasele 3ds Max`i kasutajale iseseisva töö alustamiseks. Käsitletakse ka animeerimist.
Tarkvara Icon

Tarkvara

Usesoft on Autodeski Gold Partner ning tarkvara ametlik edasimüüja Eestis aastast 1992

Koolitused Icon

Koolitused

Ettevõte on Autodeski sertifitseeritud koolituskeskus (Authorised Training Center) aastast 1998

Spetsialistid Icon

Spetsialistid

Meie instruktorid on Autodeski poolt atesteeritud või/ja omavad tarkvara konsulteerimisel ja koolitamisel pikaajalist kogemust

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toimumise aeg

Toote kirjeldus

Kursusel käiakse läbi peamised töövahendid ja -võtted, mis on vajalikud tulevasele 3ds Max kasutajale iseseisva töö alustamiseks. Kursuse lõppedes on osalejal piisavad oskused, et valmistada 2d joonisest 3ds Max 3D mudel ning valmistada fotorealistlikke kujutisi. Vähesel määral puudutakse ka animeerimist.

Vaata õppekava

Kursuse lõpetanu:
– on saanud sissejuhatava kokkuvõtte arvutigraafika põhiolemusest, liikidest kui ka erinevate harude spetsiifikast. Väljunditest, failitüüpidest, RGB-värvimaailmast jne;
– on saanud ülevaate töövahenditest, raudvarast, mida arvutigraafika üldse ning 3DSMax tarkvara sujuvaks töötamiseks vajaksid;
– on saanud alal kaua töötanud tegijatelt mõtteainet kaalumaks võimalust professionaalse 3D-visualiseerija eriala omandamiseks tulevikus, samuti soovitusi ja näpunäiteid iseseisvaks õppimiseks;
– saab aru konkreetse tarkvara kasutusloogikast, kasutajaliidesest ning põhilistest tööriistadest, mida on vaja mudeldamiseks;
– on läbinud nii 2D- kui ka 3D- objektide põhilise saamisloo, seda nii nullist kui ka importides geomeetriat (teistest tarkvaradest);
– on tutvunud realistlike pinnamaterjalide loomise algetega ning saanud sissejuhatuse materjalidega manipuleerimiseks realistliku tulemuse saavutamiseks arvutikujutistel;
– oskab 3D stseeni luua kaameraid ja valgusteid soovitud kompositsioonide loomiseks;
– oskab tähtsamaid renderdamise seadistusi ning suudab mõista nende mõju lõpptulemusele;
– on saanud lühiülevaate arvutianimatsioonide loomisest 3DS Max’is.

Sihtrühm
3ds Max baaskursus on mõeldud inimestele, kes soovivad omandada põhioskused 3ds Max 3D modelleerimis-, animeerimis- ja renderdamistarkvaraga töötamiseks. Osalemise eelduseks on Windows-keskkonna ja sellel töötavate tavatarkvarade kasutamisoskus ja kogemus. Kasuks tuleb joonestamise ja/või modelleerimise oskus arvutis levinumate tarkvarapakettidega, aga ei ole hädavajalik.

Kursuse sisu
Kursus annab ülevaate: kasutajaliidesest, baasmudelitest ja mudeldamisest, kaameratest, valgustamisest, materjalidest ning mudeli realistlikust visualiseerimisest (renderdamine). Peamine rõhk on tänapäevase ehitatud keskkonna kujutamisel. Osalejad saavad 30 päevaks oma kasutusse 3DS Max e-kursuse, mis võimaldab iseseisvat tööd ja täidab mingil määral õpiku funktsioone. Kursused on kombinatsioon esitlustest ning praktilistest, iseseisvalt instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kursuste töökeeleks on eesti keel.

Kursusel läbitavad teemad:

1. Sissejuhatus
• näited
• kasutajaliides ja komponendid
• vaateaknad
• kasutusloogika (Modifier’id, hierarhia jne)

2. Mudeldamine
• sissejuhatus
• geomeetria mõisted (primitiivid, splainid, vektorobjektid ja nende osad)
• tööpõhimõtted (layer vs. object)
• mudeldamise põhitõed
• Objektide kokkuliitmine
• Enimkasutatavad modifier’id
• jooniste import mudeldamise aluseks

3. Materjalid ja geomeetria pindamine
• sissejuhatus
• materjali redigeerija (compact vs. slate)
• materjalide tüübid
• UVW pindamine
• tekstuuride loomine

4. Renderdamine
• kaamerad
• valgustamine
• erinevad valguse tüübid
• valgustamise tehnikad
• mental ray renderdusmootori ülevaade
• stseeni renderdamine

5. Animatsioon
• 2D/3D animatsioon
• keyframe (võtmepositsioon)
• hierarhiad

Instruktorid

Ivo-Ott Hirvesoo

Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

Haridus: Ivo-Ott on arhitekti kutse saanud Kunstiülikoolist. Töötanud arhitektina erinevates büroodes Eestis ja Soomes. Aastast 1992 alustas tööd 3D visualiseerijana ja teeb seda tänapäevani. Kuigi tema töö objektid on põhiliselt ehitusvaldkonnas, on ta osalenud ka mitme tv-reklaamklipi tegemisel. Oma põhitöö kõrvalt on Ivo-Ott Hirvesoo alates aastast 2007 andnud kursuseid 3DS Max tarkvara huvilistele Tallinna Tehnikakõrgkoolis, EKA’s ja mujal. Praegu töötab Ivo-Ott projekteerimisbüroos SITO-Yhtiöt (Espoo), Hirvesoo Arhitektibüroos Oü’s (Tallinn) ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Ott on tunnustatud arhitekt ning 3D visualiseerimisproff, kes on ka Tallinna 3D projekti üks autoritest.

KKK

Soovin koolitusel osaleda läbi Töötukassa. Kuidas saan registreerida?

Koolitusele saab registreerida läbi Töötukassa iseteenindusportaali, või saates registreerimissoov koos oma nime ja isikukoodiga e-kirjaga [email protected]

Registreerisin klassikoolitusele. Kas pean midagi kaasa võtma?

Klassikoolitusele registreerides ei pea ise täiendavalt midagi kaasa võtma. Kohapeal on olemas koolitusklass vajaliku tehnikaga ning saate ka koolitusmaterjali.

Mida tähendab reaalajas veebikoolitus?

Reaalajas veebikoolituse puhul juhendab õpetaja koolitust reaalajas, MS Teams keskkonna vahendusel. Kursuse programmis ega mahu ei ole muudatusi.

Kas koolituse läbides väljastatakse mulle tunnistus?

Kui õpilane on osalenud koolitusel vähemalt 75% ulatuses, väljastab Usesoft Koolituskeskus õpiväljundite omandamist kinnitava tunnistuse. Kui täidetud on ka Autodeski tagasiside ankeet, väljastab Autodesk koolitusel osalemise kohta ametliku elektroonse sertifikaadi.

Kas mul on võimalik kursust uuesti kuulata?

Kui kursuse materjal vajab kordamist ning koolitusel on vabu kohti, saab tulla kursust uuesti kuulama.

Kuidas saan peale koolitust taotleda EEL täiendõppe punkte?

Mõnel meie poolt pakutaval koolitusel on juba välja arvutatud TP-de kogus, teiste koolituste puhul saate seda teha ise. Selleks vajalik informatsioon on leitav www.usesoft.ee vastava koolituse lehelt (koolituse kestus akadeemilistes tundides, lektori kvalifikatsioon)

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.