Konto

Komplektkursus – Civil 3D + InfraWorks

580 + km


NB! Koolitus toimub reaalajas instruktori poolt juhendatavate veebikursusena!

Täpsema info saadame osalejale meilile. Loe lähemalt reaalajas veebikursuste kohta siit.

Komplektkursuse eesmärgiks on Civil 3D tarkvara peamiste funktsioonide tundma õppimine ja 3D andmetega töötamine. Lisaks õpitakse tundma Autodesk Infraworks tarkvara, mis on mõeldud CAD ja GIS 2D ja 3D andmete ühendamiseks interaktiivsel viisil.

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Civil 3D on töövahend inseneridele teede, detailplaneeringute, geodeesia, keskkonnarajatiste jms projekteerimiseks. Koolituse eesmärk on Civil 3D tarkvara peamiste funktsioonide tundma õppimine ja 3D andmetega töötamine.

Vaata Civil 3D baaskursuse õppekava

InfraWorks tarkvara on mõeldud eskiiside koostamiseks ja lahenduse sobivuse analüüsimiseks ümbritsevasse keskkonda. Ennekõike kuulub tarkvara Autodeski infravaldkonna toodete hulka ja mõeldud infra projekteerijatele ja tellijatele.

Vaata InfraWorks baaskursuse õppekava

Kursuse lõpetanu:
Civil 3D:
– oskab koostada pinnamudeli erinevatele lähteandmetele tuginedes;
– oskab koostada pinnamudelist pikiprofiili ning sooritada mahuarvutusi;
– omab algteadmisi AutoCAD Civil 3D teede projekteerimiseks mõeldud funktsioonidest;
InfraWorks:
– oskab koostada 3D keskkonna erinevatele CAD/GIS lähteandmetele tuginedes;
– oskab kasutada Eesti Maaameti avaandmeid lähteolukorra mudeli koostamiseks;
– oskab koostada esialgse eskiisi planeeritava ala või projekti kohta, lisades planeerivad teed, hooned, autod, haljastuse jne;
– oskab kasutada Autodesk ReCap tarkvara punktipilvede konverteerimiseks ja töötlemiseks.

Sihtrühm
Kursusele on oodatud projekteerijad, geodeedid, arhitektid ja kõik, kes puutuvad kokku või soovivad tegeleda maastikumudelitega, mahuarvutuste, lõigete ja/või pikiprofiilide koostamisega ja eskiiside koostamisega/visualiseerimisega. Kursus eeldab baasteadmisi AutoCADist.

Kursuse sisu
Kursusel tutvutakse koos juhendajaga erinevate Civil 3D ja InfraWorks tarkvara võimalustega ning läbitakse iseseisvalt erinevad näiteülesandeid. Koolitusel osaleja õpib Civil 3D-s koostama pinnamudelit erinevatele lähteandmetele tuginedes, mida on võimalik hiljem joonises kasutada samakõrgusjoonte, lõigete, kõrguste kuvamiseks või mahtude arvutamiseks. Koolituse läbinu suudab koostada pikiprofiili ning koostada 3D koridor-mudeli. Samuti õpib kursusel osaleja InfraWorksis koostama 3D mudelit/keskkonda Eesti Maaameti avaandmetest, erinevatele lähteandmetele tuginedes ning koostama pildi- ja videomaterjali loodud 3D keskkonnast ning jagama tulemit interneti vahendusel.

Komplektkursusel läbitavad teemad:

Civil 3D:
Sissejuhatus:
• AutoCAD Civil 3D (C3D) töökeskkond;
• Tarkvara võimaluste lühiülevaade ning tutvumine programmiga.
Punktid ja punktipilved:
• Punktid ja punkti failide kasutamine Civil 3D tarkvaras;
• Laserskanneeritud punktiandmete kasutamine.
Funktsioonid: Points, Point Clouds
Pinnamudel:
• Vaatleme erinevaid võimalusi kuidas koostada 3D pinnamudel;
• Väliandmetest või geoaluselt pinnamudeli tegemine;
• Pinnamudeli kasutamisvõimalused: samakõrgusjooned,- kõrgusarvude lisamine, erinevate analüüside koostamine;
• Mahuarvutused.
Funktsioon TIN surface, Quick profile
Telje, pikiprofiili ja ristlõigete koostamine:
• Telg ja piketaaz;
• Maapinna ja projekt pikiprofiil;
• Ristlõiked piki telge.
Funktsioonid Alignment, Profile view, profile, section view, sample lines.
Platsi ja tiigi planeerimine:
• Ehitusplatsi või parkla vertikaallahenduse planeerimine;
• Tiigi planeerimine.
Funktsioonid Grading, Feature lines.
3D koridor mudelite (Corridor) koostamine:
• Tee ja kraavi koridormudeli koostamine;
• Lihtsamate tüüpristlõigete loomine ja kasutamine;
• Mahuarvutused.
Funktsioonid Corridor, Assemblies, sample lines.
Valikulised lisapeatükid:
Vastavalt koolitusel osalejate soovile on võimalik läbida ka lisateemasid, seda juhul kui see teema on nö aktuaalne koolitusel osalejate jaoks.
Väliste andmebaaside kasutamine.
• Maa-ameti WMS- teenuse kasutamine
Andmete jagamine – datashortcuts.
• Civil 3D objektide jagamine meeskonnatöös või suuremahulistes projektides.
Torustiku projekteerimine:
• Torustiku projekteerimise põhitõed Civil 3D-s;
• Torude ja kaevude lisamine asendiplaanile ja pikiprofiile.

InfraWorks:
• Maaameti portaalist andmete otsing/allalaadmine;
• Infraworks mudeli koostamine (koordinaatsüsteem!);
• Maamudel (DEM) – GEOTIFF kasutamine;
• Ortofoto 1:10000 ja 1:2000;
• Mudeli piiride täpsustamine (Model extend);
• Maaameti punktipilve kasutamine Autodesk ReCap + Infraworks;
• Hooned SHP failist;
• Kinnistupiiride lisamine SHP failist;
• ESRI ArcGIS Online andmete kasutamine;
• Uute lahenduste lisamine:
Teed, ristmikud, hooned, 3D mudelid;
• Vaatepunktid (Bookmarks);
• Ettepanekud (Proposals);
• Analüüsid:
Nähtavuse analüüs;
Ristmiku liikluse simulatsioon;
• Pildid, videod ja mudeli jagamine (Renderings & Shared views).

Lisateemad teedeprojekteerijale:
• Ristlõike koostamine.

Ingmar Aija

Kursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor Ingmar Aija.
Ingmar on lõpetanud Eesti Maaülikooli, veemajanduse eriala. Töötanud projekteerijana ning Autodesk tarkvara konsultandina üle 8 aasta. Selle aja jooksul on Ingmar nõustanud ning koolitanud paljusid Eesti taristu ehitus-ja projekteerimisvaldkonnas tegutsejaid kasutama AutoCAD Civil3D tarkvara hüvesid.

Loe intervjuud juhendajaga

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Massive Presence Website