Konto

Visualiseerimine AutoCAD-is

288 + km

Kursus tutvustab AutoCAD'i visualiseerimisvahendeid arhitektidele ja sisekujundajatele, kellel on vaja luua oma projektidest fotolaadseid, materjalide, valgustuse ja varjudega kujutisi või vaateid projektist parema ettekujutuse saamiseks.

Küsi lisa

Kategooriad: ,

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toimumise aeg

Toote kirjeldus

Kursuse eesmärgiks on tutvustada AutoCAD’i visualiseerimisvahendeid ja võtteid.

Kursuse läbinu oskab:
– luua ja seadistada kuvastatavale stseenile materjale ning kasutada AutoCADi materjalide teeki;
– kasutada valgusallikate erinevaid liike (päikesevalgus, kunstlikud valgusallikad) ja valgustusskeeme;
– seadistada varjude parameetreid;
– kasutada AutoCADi kuvastamismootoreid (Render engines) – mental ray ja Rapid RT;
– seadistada ja läbi viia kuvastamisprotsessi (Rendering) erinevate seadetega;
– salvestada tulemus vajalikus resolutsioonis ja formaadis.

Sihtrühm
Arhitektid ja sisekujundajad, kellel on vaja luua oma projektidest fotolaadseid, materjalide, valgustuse ja varjudega kujutisi või vaateid projektist parema ettekujutuse saamiseks. Osalemise eeltingimuseks on Windows-keskkonna ja sellel töötavate tavatarkvarade kasutamisoskus ja kogemus. Lisaks on soovitatav, et osalejad on läbinud ka AutoCADi 3D kursuse või valdavad AutoCADi ruumjoonestamise vahendeid.

Kursuse sisu
Kursus on kombinatsioon loengumaterjalidest, esitlustest ning iseseisvatest, instruktori juhendamisel täidetavatest ülesannetest. Kõiki teemasid käsitletakse koos vastavate harjutuste sooritamisega. Kursuste kuulajad saavad kaasa kursuste konspekti, kus koos teemade kirjeldustega on toodud ka harjutuste sooritamise käik ja vastavad illustratsioonid, nii et harjutusi saaks lahendada ka iseseisvalt.

Kursusel läbitavad teemad:

Teemasid käsitletakse kahe näite – interjöör ja eksterjöör – põhjal.

Visualiseerimise lihttoimingud. Võrdlus kuvastiiliga Realistic.

Tulemuse talletamine. Eelseadistused. Taustakujutiste seadmine.

Valgusest üldiselt. Fotomeetria põhiterminid.

Valguse tüübid AutoCADis: vaikimisi valgus, kaugvalgus, punktvalgus, suundvalgus, jaotatud valgus, päikesevalgus.

Varjude genereerimine. Varjude algoritmid: Ray Trace, Shadow Map.

Valgusallikate paigutamine mudelile.

Materjalid. Materjalide seadmise palett. Kataloog Material Library.

Uute materjalide loomine.

Materjalide parameetrid: värvus, tekstuurid, läbipaistvus.

Materjalide seadistamine pikselkujutiste (Maps) abil.

Materjalide sobitamine objektidega (Mapping).

Jaak Aavik

Kursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor Jaak Aavik.
Jaak on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Massive Presence Website