Konto

AutoCAD 3D sisekujundajatele

480 + km

Kursus, kus käsitletakse AutoCADi 3D vahendeid interjööridisainis. Kursus viiakse läbi ühe projekti põhjal, luuakse ruum, selle sisustus, valgustid ja lõpuks renderdatakse kogu stseen.

Küsi lisa

Kategooriad: ,

Lisainfo

Kursuse maht

Läbiviimise koht

Päevakava

Toote kirjeldus

Kursus, kus käsitletakse AutoCADi 3D vahendeid interjööridisainis. Kursus viiakse läbi ühe projekti põhjal, luuakse ruum, selle sisustus, valgustid ja lõpuks renderdatakse kogu stseen. Kursus on praktilise suunitlusega, pöörates teoreetilisele osale vähem tähelepanu.

Sihtrühm
Oodatud on eelkõige sisekujundajad ja ka kõik, kes on huvitatud AutoCADi 3D ruumilise joonestamise vahenditest ja renderdamisest. On soovitatav, et osalejad valdaksid AutoCADi alg- ja põhikursusel käsitletud teemasid.

Kursuse sisu
Kursus toimub AutoCADi baasil. Kursusel osalejad saavad kaasa kursuse konspekti, kus koos teemade kirjeldustega on toodud ka harjutuste sooritamise käik ja vastavad illustratsioonid, nii et harjutusi saaks lahendada ka iseseisvalt.

Kursusel läbitavad teemad:

Orienteerumine ja navigeerimine ruumilises keskkonnas. AutoCADi versiooni 2015 ruumilise modelleerimise vahendid. Koordinaatsüsteemid (UCS), nende kasutamine ja muutmine. Orto- ja isovaated, vahend Orbit, vaatekuup.

Ruumiliste objektide modelleerimise vahendid: jooned, pinnad ja kehad. Kõrgendusega (thickness) objektid.

Projekti alustamine: ruumi loomine eskiisi alusel. Kaamera paigutamine ruumi. Vaadete salvestamine.

Kehad (3D Solids). Primitiivid ja nende kombineerimine. Harjutus: klaasplaadiga laud.

Muud kehade loomise vahendid: Extrude, Revolve, Sweep, Loft. Kehade redigeerimine (Solid editing). Kehade lõikamine (Slice).

Sisustuse loomine kehade abil. Harjutused: torujalgadel tool. Värvuste määramine tooli elementidele.

Vabade vormidega objektide loomine pindade modelleerimise abil. Harjutus: klaaskann.

Sisustusobjektidest tööjooniste loomine. Vahend Flatshot.

Materjalid. Olemasolevate materjalide kasutamine ja uute loomine. Harjutus: materjalide määramine ruumi seintele ja põrandale.

Materjalide määramine loodud sisustusobjektidele. Objektide paigutamine ruumi.

Valgustamine. Valgusallikate liigid. Päikesevalgus läbi ruumi akende.

Valgusallikate paigutamine ruumi.

Renderdamine. Renderduse seadmine. Harjutuse lõpp: ruumi renderdamine välise päikesevalgusega ja erinevate sisevalgustite kombinatsioonidega. Tulemuste salvestamine.

Jaak Aavik

Kursust juhendab Autodeski poolt atesteeritud instruktor Jaak Aavik.
Jaak on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

Küsi lisainfot

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Massive Presence Website